Działalność Pro Bono

Adwokaci należący do Radomskiej Izby Adwokackiej biorą czynny udział w ogólnopolskich dniach bezpłatnych porad prawnych. Wystarczy w tym celu skontaktować się z Izbą Adwokacka w Radomiu i ustalić kiedy można się zgłosić na darmowe porady prawne. Adwokaci z Radomia zasilają szeregi prawników udzielających darmowych porad prawnych w ramach Nieodpłatnych Punktów Porad Prawnych, które znajdują się na obszarze działania Radomskiej Izby Adwokackiej.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem to akcja zapoczątkowana w 2000 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonym przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. O ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Co roku każdy zainteresowany może zgłosić się po bezpłatną pomoc, w tym pomoc prawną. Dyżury specjalistów mają charakter interdyscyplinarny. Ich interdyscyplinarność polega na tym, że informacji udzielają będą adwokaci, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji oraz kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą podczas akcji uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną.

Tydzień Konstytucyjny

Tydzień Konstytucyjny to projekt mający na celu zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. W ostatniej edycji programu wzięło udział blisko 400 szkół i innych instytucji oraz przeszło 500 prawników, w tym adwokaci i aplikanci adwokaccy Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu. W lekcjach na temat Konstytucji uczestniczyło ok. 44 000 uczniów w całej Polsce. Entuzjastyczne reakcje nauczycieli oraz prawników biorących udział w pierwszej i drugiej edycji Tygodnia Konstytucyjnego świadczą o tym, że jest to inicjatywa potrzebna. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Organizatorom zależy na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane będzie wśród młodych ludzi świadome obywatelstwo i motywacja do większego zainteresowania sprawami publicznymi.