Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Radomiu

Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Radomiu

Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Radomiu W dniu 14 czerwca 2022 r. w siedzibie ORA w Radomiu odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Radomiu. Gośćmi na Zgromadzeniu byli Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati oraz...
Terminy kolokwium rocznego dla aplikantów adwokackich Aplikanci I i II roku Izby Adwokackiej w Radomiu

Izbowy Konkurs Krasomówczy

W dniu 7 maja 2022 r. w siedzibie ORA w Radomiu, odbył się Izbowy Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Adwokackich. W konkursie wzięło udział ośmioro aplikantów z I roku aplikacji. Komisja po wysłuchaniu wszystkich wystąpień, ogłosiła wyniki: – I miejsce przyznano apl....