Akcje społeczne

„Adwokat przydaje się w życiu” jest projektem edukacyjnym kierowanym do młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych w Radomiu oraz seniorów. Generalnym założeniem całego Programu jest pogłębianie świadomości prawnej społeczeństwa, w tym upowszechnianie korzystania z usług adwokata.

Celem nadrzędnym projektu jest budowanie świadomości prawnej wśród młodych ludzi, przedstawienia ich praw i obowiązków oraz zagrożeń, na które młodzież wchodząca w dorosłość może natrafić. Założenia projektu dążą do poprawy znajomości podstawowych zagadnień prawnych, rozszerzając wiedzę zdobytą na lekcjach. Mają one przekonywać, dlaczego korzystne jest u adwokatów szukać pomocy oraz kiedy i w jaki sposób warto o tę pomoc się zwrócić. Projekt ma również za zadanie obalać funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy dotyczące pomocy prawnej, w szczególności dotyczącej jej kosztów.

Celem zajęć prowadzonych dla seniorów jest podniesienie świadomości prawnej w tej grupie wiekowej, przeciwdziałanie wykluczeniu prawno-społecznemu osób starszych, jak również przekazanie seniorom, że poznanie oraz właściwe zrozumienie praw oraz obowiązków, jakie wynikają z przepisów prawa, jest kluczowe do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Jednocześnie celem szkoleń jest wskazanie seniorom, na czym polega rola adwokata, w czym adwokat może pomóc i kiedy warto się do adwokata o tę pomoc zwrócić. Program szkoleń ma również wyczulić seniorów na nieuczciwe praktyki rynkowe, a nawet próby oszustw i wyłudzeń.

Zorganizowane grupy seniorów oraz szkoły zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach organizowanych w ramach Programu Edukacyjnego „Adwokat przydaje się w życiu”, proszone są o kontakt z Okręgową Radą Adwokacką w Radomiu pod adresem e-mail: ora.radom.adwokatura@home.pl.