W ramach ogólnopolskiej akcji Naczelnej Rady Adwokackiej we współpracy z Okręgowymi Radami Adwokackimi w wielu uczelniach w całej Polsce odbywały się spotkania adwokatów, aplikantów adwokackich ze studentami prawa pn. „Adwokat na uczelni”.
Na naszym radomskim uniwersytecie w ramach niniejszego spotkania tajnikami zawodu adwokata i tajnikami aplikacji dzielili się zaproszeni goście : adwokat Przemysław Rosati – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokat Bartłomiej Witucki – adwokat zajmujący się prawem autorskim, prawami mediów i reklamy oraz nowych technologii – oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu adwokat Marek Jagielski, organizator spotkania z ramienia uczelni i Izby – adwokat Monika Strus – Wołos, a także aplikantki adwokackie : Ilona Surus, Karolina Jarząbek, Katarzyna Płaskocińska, Agata Skrzypczak.
Z arcyciekawych wystąpień wynikło, że adwokat to sposób na życie, adwokat jest przedsiębiorcą, psychologiem, sprzedawcą, musi lubić ludzi i umieć z nimi rozmawiać, świadczy pomoc prawną dla każdego, nie osądza ludzi, nie osądza czynu, a czasem jedynie może pomóc w otrzymaniu jak najłagodniejszej kary za dokonany czyn. Adwokat jest przede wszystkim po to, by walczyć i dawać ludziom nadzieję albo chociaż tej nadziei nie odbierać. Stąd kolor zielony na adwokackim żabocie.
Władzom Uniwersytetu, a w szczególności Pani Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Joannie Smarż, dziękujemy za otwartość i współpracę, a studentom za aktywny udział w spotkaniu.