W lipcu bieżącego roku swoją działalność wznowił periodyk aplikantów adwokackich wydawany przez Naczelną Radę Adwokacką „Młoda Palestra”.
Periodyk publikuje teksty o tematyce prawniczej zamieszczając je w działach prawa cywilnego, karnego, gospodarczego, administracyjnego oraz dziale etyki i pozostałych gałęzi prawa. Zachęcamy aplikantów i adwokatów stawiających swe pierwsze kroki w zawodzie do nadsyłania tekstów, które będą miały szansę ukazać się w najnowszym numerze pisma.
Wszelkie wytyczne dla autorów znajdują się na stronie Młodej Palestry: https://www.mlodapalestra.pl/wytyczne-dla-autorow

Adres do wysyłki artykułów: mloda.palestra@nra.pl